Our Science Projects! - Escola Balaguer

Our Science Projects!

In Natural Science our fifth and sixth graders worked on Ecosystems and habitats as well as electricity. To make our lessons more dynamic and appealing they designed their own projects using recycled material. They cooperate in different teams and the students presented their miniatures.

Nuestras maquetas de Science!

En la asignatura de Natural Science los alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria estudiaron los ecosistemas, hábitas y la electricidad. Para hacer nA l’assignatura de Natural Science els alumnes de cinquè i sisè d’Educació Primària van estudiar els ecosistemes i hàbitats així com també l’electricitat. Per fer les nostres sessions més dinàmiques i atractives ells mateixos van dissenyar els seus projectes utilitzant material reciclat. Van treballar en grups I van presentar les seves maquetes en anglès.