We start to read in English! - Escola Balaguer

We start to read in English!

Our first graders start to read in English through a funny and dynamic activity. They have to choose a sentence and read it out loud and then they need to find the picture that best describes their sentence. By doing this, we are working on pronunciation and reading comprehension.

During the English lesson, we use the table of the classroom’s library to practise in pairs while the rest of the classmates are working individually. It is also a good resource to improve both their fluency and reading skills in English.

 

Comencem la lectura “in English”!

Els nens i nenes de 1r comencen a introduir-se en el món de lectura en anglès a través d’una activitat molt divertida. Es tracta d’un joc on han de llegir en veu alta una frase i buscar la imatge que millor la descrigui. D’aquesta manera treballem la pronunciació i la comprensió lectora.

Durant la classe d’anglès, aprofitem la taula de la biblioteca de l’aula i anem practicant per parelles mentre la resta de la classe fa treball individual. També és una bon recurs per aquells que acaben la feina i volen jugar a la vegada que milloren la seva fluïdesa i comprensió lectora en anglès.