CAD Escola Balaguer - Escola Balaguer

CAD Escola Balaguer

L’equip de la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) de l’escola Balaguer ens reunim un cop a la setmana per coordinar i posar en comú les dificultats que podem trobar en el nostre alumnat i, així, poder posar en marxa les mesures necessàries per ajudar-los.
També ens coordinem amb serveis externs, com l’EAP, Serveis Socials i d’altres professionals per a poder ajudar de manera conjunta al nostre alumnat, juntament amb les famílies.
És molt important poder detectar d’hora qualsevol dificultat d’aprenentatge, salut mental o d’altres circumstàncies que puguin estar generant malestar als nostres alumnes, per a poder acompanyar-los i posar al seu abast els recursos més adients pel seu benestar.