Servei de menjador - Escola Balaguer

Servei de menjador

L’escola ofereix un servei de menjador que pot ser utilitzat pels alumnes de forma fixa o esporàdica.

Els alumnes que es quedin a dinar cada dia, només ho han de comunicar el primer dia del mes, a través d’aquest formulari: Inscriu-te al menjador

Per utilitzar el servei de menjador de forma esporàdica, cal completar el formulari de la següent adreça: Inscriu-te al menjador

El servei de menjador és realitzat per Scolarest, proveïdor homologat especialista en la gestió de menjadors de centres educatius. Productes de qualitat i receptes variades són els eixos del seu servei.

Els menús estan dissenyats per nutricionistes per a que siguin equilibrats d’acord amb les edats i necessitats dels comensals, i es basen en la dieta mediterrània i en la cuina de mercat. Ens adaptem a dietes específiques, com per exemple en casos d’al·lèrgies o intoleràncies.

S’utilitza el sistema de “Línia freda”. És un procés en el qual després de l’estabilització i envasament, els aliments es mantenen en refrigeració i envasats fins al moment de ser escalfats per al seu consum. Els avantatges d’aquest sistema són molts: major seguretat alimentària, sabor més natural, manteniment de les vitamines i conservació de la qualitat nutricional dels aliments entre d’altres.

El menjador està vigilat per mestres de l’escola, que fomenten els bons hàbits a taula (ús adequat dels coberts i el tovalló, saber esperar per començar, romandre assegut durant tot el dinar, aprendre a menjar de tot encara que alguna cosa no els agradi, etc).

Així és el nostre menjador