Organigrama - Escola Balaguer

Organigrama

Director: Sr. Enric Balaguer

Sotsdirectora: Sra. Mª Luisa Daniel.

Caps d’estudi: regeixen i coordinen l’acció educativa dels nivells d’Educació Infantil, Educació Primària i ESO. Formen part de l’equip directiu. N’hi ha un per nivell. Són la Sra. Mª Luisa Daniel i Sra. Rosa Daniel.