Balaguer Escacs - Escola Balaguer

Balaguer Escacs

Escola Balaguer ofereix com a activitat extraescolar els escacs.

Els escacs potencien l’aprenentatge i el desenvolupament integral dels nens i nenes. Són nombrosos els estudis que s’han fet arreu del món en els darrers anys que demostren les grans virtuts i valors que la pràctica d’aquest esport fomenta en els escolars. 

Els escacs aporten múltiples beneficis a la formació de nois i noies, desenvolupant importants habilitats com: 

  • La capacitat d’atenció i de concentració 
  • La memòria 
  • La imaginació i la creativitat 
  • El raonament logicomatemàtic 
  • El control emocional 
  • La capacitat d’anàlisi, d’organització i de planificació 
  • La responsabilitat i la capacitat en la presa de decisions 
  • La capacitat per resoldre diferents problemes a la vegada 
  • L’empatia 
  • Habilitats socials 

És a dir, la pràctica dels escacs ajuda els nens i nenes a adquirir moltes de les habilitats necessàries per poder enfrontar-se a la vida amb èxit. 

L’activitat es durà a terme al migdia, de 13 a 14h.