Servei d'acollida - Escola Balaguer

Servei d’acollida

L’escola ofereix un server d’acollida destinat a les famílies que els hi suposa un trasbals horari deixar o recollir els fills/es a l’escola.

Els nens i nenes estaran sota la supervisió de personal de l’escola.

Per ajudar les famílies a conciliar l’horari laboral i escolar oferim acollida de 8:00h a 9:00h al matí i de 17:00h a 18:00h a la tarda.