Servei de psicopedagogia - Escola Balaguer

Servei de psicopedagogia

L’Escola Balaguer té conveni amb PSICOAT Centre d’Atenció Psicològica per als Serveis de psicologia Infanto-Juvenil, Reeducació Psicopedagògica i Logopèdia.

El conveni de Escola Balaguer s’estableix per poder oferir un Servei de qualitat professional, amb descomptes importants respecte a les tarifes de Psicoat, de fins a un 25% i sense necessitat que l’alumne hagi de desplaçar-se.

PSICOAT compta amb un equip multidisciplinari, que s’adapta a cada cas individual, amb flexibilitat, coordinació amb els professionals implicats tant de l’Escola Balaguer com a externs.

PSICOAT, Centre d’Atenció Pscicològica és un centre privat de psicologia multidisciplinària interessat a donar atenció a nens, adolescents i adults des d’una perspectiva cognitiu-conductual oberta a eines de la teoria de la comunicació i teràpia familiar, EMDR i Neurofeedback.

Fundat per Susana Beltrán. Psicòloga Infanto-Juvenil i directora de PSICOAT. Màster en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil de la Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic de Barcelona, amb formació, actualització anual i experiència des de 1989, i de més de 15 anys en formació de psicòlegs, xerrades i conferències, publicació d’articles a revistes, premsa especialitzada, etc., col·laboracions i publicacions fruit de recerques, col·laboracions a radi i T.V.

PSICOAT compta amb professionals altament qualificats (amb Màsters, Postgraus, amb formació a l’Hospital Clínic de Barcelona, així com professionals que també treballen en hospitals de Catalunya), en psicologia infanto-juvenil, psicologia d’adults, logopèdia, psicòlegs experts en reeducació psicopedagògica i intervenció escolar, psiquiatria, EMDR, Neurofeedback i psicologia jurídica.

Tots els serveis de PSICOAT estan coordinats entre si per oferir la millor atenció al client.
El creixement personal i les millores de les dificultats són els objectius principals dels nostres tractaments.