Educació Secundària Obligatòria (ESO) - Escola Balaguer

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Educació Secundària Obligatòria: Empatia, Socialització i Orientació educativa són els eixos d’aquesta etapa

Ser i actuar de manera autònoma.

Pensar i comunicar.

Descobrir i tenir iniciativa.

Conviure i habitar el món.

L’ESO és l’etapa educativa compresa entre els 12 i els 16 anys. A la nostra escola, considerem que és l’etapa per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació basada en l’autonomia personal.

En aquesta etapa donem molta importància a l’educació emocional. Les competències emocionals afavoreixen les relacions amb altres persones i amb un mateix, facilitant la resolució positiva de conflictes, contribuint a la salut física i mental i ajudant a l’aprenentatge, entre d’altres. En últim terme -què és el que realment importa- les persones amb competències emocionals estan en millors condicions per contribuir al benestar personal i social.

A l’escola Balaguer organitzem i estructurem els temaris adaptant-los a l’actualitat, incloent-hi els nous avanços que sorgeixen en la matèria i enfocant-lo en funció de les necessitats del nostre alumnat per evitar l’empobriment de la qualitat dels continguts amb el pas del temps.

Ens adaptem als canvis, tant a nivell tecnològic com metodològic, incorporant les novetats com poden ser la formació col·laborativa o el treball per projectes.

A l’Escola Balaguer treballem per millorar les comunicacions, amb una relació amb les famílies cada vegada més fluïda i directa, amb competències comunicatives que permeten generar conversacions diàries entre professors i pares. A més, el feedback amb l’alumnat ens fa capaços de respondre a les seves inquietuds i interactuar reforçant les seves habilitats.

Som conscients del món que habitem, cada vegada més globalitzat, per tant, creiem que l’aprenentatge d’idiomes constitueix una competència essencial i donem molta importància al seu domini.

Aquesta globalització també ens porta a que les aules es componguin d’estudiants de diferents cultures, ètnies i nacionalitats. Estem preparats per al tractament de la diversitat, per fomentar la integració de l’alumnat al centre i comptem amb habilitats i mecanismes per reconduir possibles conflictes.

Objectius de l'etapa

Facilitar la continuïtat i ampliació de la formació dels alumnes.

Potenciar un esperit crític, la llibertat d’elecció, unes expectatives de superació personal i la participació en la societat.

Obrir a l’alumne cap a la potenciació de les seves capacitats i l’adequada integració a la vida quotidiana.

Vols saber més sobre el nostre programa d'Educació en Valors?

Fes click a aquesta icona: