Informació i admissions - Escola Balaguer

Informació i admissions

Reserva la teva visita i vine a conèixer l’Escola.

Per rebre informació i concertar una visita podeu:

 • Trucar per telèfon a Secretaria: 93 333 41 16 / 93 611 17 89
 • Enviar un mail a l’escola: jbalagu2@xtec.cat
 • Omplir i enviar el següent formulari de consulta online:

  Com funciona el procés de preinscripció?

  La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes en centres sufragats amb fons públics. Aquest procés comprèn un període de preinscripció (presentació de sol·licituds) i un altre de matriculació (formalització de matrícula).

  El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El calendari previst per a la presentació de sol·licituds de preinscripció per Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria és del 15 de març al 24 de març de 2021, ambdós inclosos.

  La preinscripció pel curs 2024-2025 serà exclusivament telemàtica en tots els nivells.

  Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i ÚNICAMENT al centre que es demana en primer lloc. S’ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència els centres on es vol inscriure a l’alumne.

  Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

  A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat en punts.