Oferta educativa - Escola Balaguer

Oferta educativa

Educació Infantil

De 0 a 3 anys – 1r Cicle: Llar d’infants

De 3 a 6 anys – 2n Cicle amb concert de règim general

Educació Primària

Fins als 12 anys – Amb concert de règim general

Educació Secundària Obligatoria (ESO)

Fins als 16 anys – Amb concert de règim general