Our Science Projects! - Escola Balaguer

Our Science Projects!

In Natural Science our fifth and sixth graders worked on Ecosystems and habitats as well as electricity. To make our lessons more dynamic and appealing they designed their own projects using recycled material. They cooperate in different teams and the students presented their miniatures.

  Les nostres maquetes de Science!

A l’assignatura de Natural Science els alumnes de cinquè i sisè d’Educació Primària van estudiar els ecosistemes i hàbitats així com també l’electricitat. Per fer les nostres sessions més dinàmiques i atractives ells mateixos van dissenyar els seus projectes utilitzant material reciclat. Van treballar en grups I van presentar les seves maquetes en anglès.